PROMOVOCAAL - KERSTCONCERT 26 december 2018
Promovocaal - Horen en gehoord worden
KOFFIE-KERSTCONCERT 
PROVOCALE 26 december 2018

In deze donkere dagen organiseert PROMOVOCAAL weer het jaarlijkse KERST-concert op Tweede Kerstdag! Dit keer in de vorm van een KOFFIECONCERT in de sfeervolle St. Vituskerk te Wetsens.

Laat u in kerstsferen brengen door ons koor PROVOCALE tijdens het jaarlijks op Tweede Kerstdag terugkerende bijzonder sfeervolle kerstconcert van PROMOVOCAAL.

Een verhalend en sfeervol Kerstconcert op Tweede Kerstdag in Wetsens, gezongen door het vocaal ensemble ‘Provocale’ en soli o.l.v. en begeleid door Anne E. de Bruijn
 
Het programma bestaat uit een keur aan bijzondere composities rondom het kerstverhaal, met als specifiek thema: ‘Bloei' (Bloom) met een verwijzing naar de 'bloem' Maria, moeder van het pas geboren kind. 

Dit jaar zingt ‘Provocale’ op namelijk op kerstavond (24 december) twee maal in het Karmelklooster te Drachten. Daar is nu vanwege een 25-jarig jubileum een oogstrelende expositie van bijzondere kunstwerken gemaakt door verschillende kunstenaars met als thema  BLOOM(Bloei).
 
Het kerstvieringsprogramma is gebaseerd op de werken van die expositie met de daaraan gekoppelde poëzie en verhalen. De teksten zullen gelezen en gezongen worden en passende muziek en liederen zullen er omheen klinken. Een speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd lied ‘Heer Jezus heeft een hofken, daar schoon bloemen staan’, wordt uitgevoerd door ‘Provocale’.
 
Op Tweede Kerstdag (26 december) zijn de in het Karmelklooster gezongen liederen en teksten ook te beluisteren tijdens het Koffie-Kerstconcert in het Vituskerkje. Maar er is dan nog meer te genieten: vocale soli, improvisatie op piano en orgel en samenzang met nieuwe en oude Kerstliederen, om zo tot een volledig Kerstconcert samen te smelten.

De luisteraar wordt aan de hand van de teksten en liederen meegenomen op een muzikale en b(l)oeiende reis op deze Tweede Kerstdag. 

De componist John Rutter uit de 20 en 21 eeuw heeft vele prachtige kerstcomposities geschreven. We zingen uit zijn 'Magnificat' het devote tweede deel: ‘Of a rose, a lovely rose’.  
Zo wordt Maria als roos genoemd en deze 'Rose' komt voor in vele liederen, bijvoorbeeld ook in het 'Gaudete – er is een roos ontloken' van Anne E. de Bruijn. 

Zo wordt de BLOEI op deze Tweede Kerstdag op uiteenlopende wijze met tekst, muziek en zang tot leven gewekt. Een bijzondere en onvergetelijke Tweede Kerstdag-beleving voor jong en oud!


Na afloop staat er een kopje thee/koffie voor u klaar met een kerstlekkernij.

Slechts beperkt plaats dus wees op tijd!


Locatie en tijd:
St. Vituskerk, Wetsens
Tijd: 11.00 uur
Kosten: toegang gratis, collecte na afloop