top of page

In het jaar 2004 was het 1250 jaar nadat Bonifatius bij Dokkum vermoord werd. Dit is in Dokkum groots herdacht met vele pelgrims uit de hele wereld. Nog steeds hangt in de Bonifatiuskapel in Dokkum een lied dat speciaal voor die herdenking door Anne E. de Bruijn geschreven is: “gaan als mensen van het licht op weg van toen naar nu, de eeuwigheid die op ons wacht…”. 


In dat jaar voerde Anne in de Grote Kerk in Dokkum ook de ‘Bonifatiuspassie’ uit. Een werk voor een vierstemmig koor dat het leven en werk van Bonifatius verklankt en verbeeld. Ina Sijtsma schreef de teksten, Anne zette deze op muziek. In de Grote kerk, naast de plek van de verdwenen Bonifatiustoren, speelde en klonk in 2004 voor vele toeschouwers de passie. Zij werden meegenomen in een informatief en indrukwekkend muzikaal drama over het leven van Bonifatius, gezien en bezongen door Lioba, zijn nicht en zielsverwante. 


Dit jaar bezingt Lioba zijn leven en sterven opnieuw op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 juni om 20.00 uur.

HET VERHAAL VAN BONIFATIUS


Bonifatius, geboortenaam: Wynfreth (Winfried) werd in het jaar 675 geboren in Crediton (Zuidwest-Engeland). Hij was een van de belangrijkste Angelsaksische missionarissen en kerkhervormers in het Frankische rijk. Hij werd in 754 gedood bij Dokkum toen hij als missionaris op zendelingstocht was in Friesland.


Lioba, geboren met de naam ‘Truthgeba’(= ‘een waar geschenk’), was het nichtje van Bonifatius. Zij is opgevoed in het St-Mildredklooster in Thanet (Zuid-Engeland) en werd gewaardeerd om haar kennis van de Bijbel. Zij had zo’n lieflijk karakter dat de mensen haar spontaan de naam Lioba (lieflijke, goede) gaven.


Bonifatius onderhield een levendige briefwisseling met zijn nicht Lioba, waarin hij zijn denken, twijfels en inzichten uiteen zette en zij hierop antwoordde. Een aantal van deze brieven bestaat nog en bevinden zich in het Liobaklooster in Egmond. Mede op basis van deze brieven zijn de teksten voor de Bonifatiuspassie geschreven.


De vriendschap tussen Lioba en Bonifatius was zo innig, dat Bonifatius verlangde dat, als hij kwam te overlijden, zijn gebeente op een dag samen met het gebeente van Lioba begraven moest worden, opdat zij, verenigd in hun leven, ook samen uit de dood zouden verrijzen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Omdat de Bonifatius Passie plaats vindt tijdens de Bonifatiusdagen in Dokkum kan het zijn dat de vier uitvoeringen snel uitverkocht zijn. Ook omdat niet alle zitplaatsen in de Grote Kerk gebruikt kunnen worden, vanwege de theaterruimte die de Bonifatiuspassie inneemt. 


Er is voldoende parkeergelegenheid op de Markt bij de Grote kerk. Bij de ingang van de kerk is een ‘tút en d’r út’ plaats voor mensen die slecht ter been zijn. Om de Bonifatius Passie voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, bedraagt de toegangsprijs slechts 10 euro per persoon. Bij aankomst ter plaatse contant te betalen of middels een bankoverschrijving (bestel hier), zodat u verzekerd bent van een gereserveerde plaats.


Vrijdag10 juni 2023 20.00 uurGrote Kerk, Markt 1, Dokkum

Zaterdag11 juni 2023 20.00 uurGrote Kerk, Markt 1, Dokkum

Zondag12 juni 2023 20.00 uurGrote Kerk, Markt 1, Dokkum

bottom of page