top of page

12 mei 2023

20.00 uur 

SINT VITUS PASSIE

Sint Vituskerk, Opgong 1, Wetsens

€10

per persoon

13 mei 2023

20.00 uur 

SINT VITUS PASSIE

SInt Vituskerk, Opgong 1, Wetsens

€10

per persoon

14 mei 2023

14.00 uur

SINT VITUS PASSIE 

(Let op! Middagvoorstelling)

SInt Vituskerk, Opgong 1, Wetsens

€10

per persoon

14 mei 2023

20.00 uur

SINT VITUS PASSIE

Sint Vituskerk, Opgong 1, Wetsens

€10

per persoon

27 mei 2023

20.00 uur

SINT CATHARINACANTATE

Sint Catharinakerk, Mockamawei 4, Aalsum

€10

per persoon

28 mei 2023

20.00 uur

SINT CATHARINACANTATE

Sint Catharinakerk, Mockamawei 4, Aalsum

€10

per persoon

10 juni 2023

20.00 uur

SINT BONIFATIUS PASSIE

Grote Kerk, Markt 2, Dokkum

€10

per persoon

11 juni 2023

20.00 uur

SINT BONIFATIUS PASSIE

Grote Kerk, Markt 2, Dokkum

€10

per persoon

12 juni 2023

20.00 uur

SINT BONIFATIUS PASSIE

Grote Kerk, Markt 2, Dokkum

€10

per persoon

bottom of page